vdf

Registriraj se

(Bo uporabljen kot uporabniško ime)

Spletno mesto družbe Iscar Ltd. – uvod

Dobrodošli na spletnih straneh družbe Iscar Ltd. Veseli nas, da se zanimate za Iscarjeve proizvode.

To spletno mesto vam je na voljo ob upoštevanju naslednjih pogojev uporabe, ki, če jih sprejmete, tvorijo pravno zavezujočo pogodbo med vami in Iscarjem. V teh pogojih uporabe „Iscar” pomeni Iscar Ltd., njegove podružnice, filiale, krovna podjetja in kakršne koli druge pravne entitete kjer koli po svetu, ki je/so v lasti ali pod skupnim nadzorom ali ki je/so imetnik Iscarja Ltd., naj si bo v celoti ali deloma.

To spletno mesto lahko uporabljate, če sprejmete katero koli in vsa določila, navedena v nadaljevanju. Kadar koli in brez predhodnega obvestila lahko dopolnimo, ažuriramo ali drugače spremenimo katere koli ali vsa določila teh pogojev uporabe, pogoje in/ali določila, ki jih vključuje to spletno mesto. Občasno preverite, ali so ti pogoji uporabe spremenjeni. Če po objavi sprememb teh pogojev uporabe nadaljujete uporabljati to spletno mesto ali del tega spletnega mesta, pomeni, da sprejemate te pogoje uporabe in kakršne koli kasnejše spremembe. Vsaka takšna sprememba postane samodejno veljavna in izvršljiva, ko jo prvič objavimo na tem spletnem mestu.

Razen v primeru navzkrižja z zakoni imajo ti pogoji uporabe prednost pred Pogoji prodaje (Terms and Conditions of Sale). Če vas veže posebna in neodvisna veljavna pisna pogodba z Iscarjem, nobeden od teh pogojev uporabe ne razveljavlja katerega koli določila take pogodbe.

Izvršitev nobene spremembe, dopolnitve, razveljavitve, dopolnila ali odstopanja od teh pogojev uporabe ni mogoča na osnovi obnašanja posameznih strani. Teh pogojev uporabe ni mogoče drugače dopolniti ali spremeniti, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem s strani Iscarja Ltd

Če se ne strinjate z vsemi tu navedenimi pogoji, zapustite to spletno mesto, ne da bi ga uporabili.

Opis storitve in uporaba spletnega mesta

Naše spletno mesto uporabnikom zagotavlja preprost dostop do naših proizvodov za namene naročanja katerih koli naših proizvodov, ki so od časa do časa navedeni na spletnem mestu ter tudi za namene pridobivanja ažurnih podatkov v zvezi z našimi proizvodi, pri čemer je treba upoštevati Pogoje uporabe in pogoje, navedene zgoraj in v nadaljevanju (v nadaljnjem besedilu: "storitve”).

Avtorske pravice, blagovne znamke in lastniške pravice

Informacije, ki jih vsebujejo in na katere se nanašajo te strani, vključno vendar ne omejeno na vse patente, blagovne znamke, registrirane blagovne znamke, avtorske pravice, logotipe, trgovska imena, risbe, slike, oblike, imena, materiale, vsebino, programiranje, baze podatkov, vire, povezave, opise internetnih virov in kakršne koli dokumente ali podrobnosti, iz katerih lahko izvirajo kakršne koli lastniške pravice in/ali pravice do intelektualne lastnine, so v izključni in popolni lasti družbe Iscar Ltd.

Razen če nismo izrecno drugače navedli in pisno odobrili, ne sme biti noben del takih informacij skopiran, razmnožen, preslikan, distribuiran, uporabljen za izdelavo izpeljanih del, spremenjen ali drugače uporabljen v kakršen koli namen, deloma ali v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe Iscar Ltd. Brez odstopanja od splošnosti predhodno navedenega se brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe Iscar Ltd. ne sme uporabiti nobenega od Iscarjevih imen, patentov in blagovnih znamk, naj si bodo registrirani ali ne, in v nobenem primeru se ne sme nič od navedenega uporabiti na kakršen koli način, ki bi lahko bil zavajajoč in/ali ki bi in/ali bi lahko povzročil zmedo.

V nobenih okoliščinah se ne sme podeliti licence, dovoljenja, pravice ali deleža kakršne koli narave nikomur, ki uporablja to spletno mesto, prav tako tudi noben nakup katerega koli proizvoda ne pomeni, da ste na kakršen koli način upravičeni do takih pravic.

Kršitev katerega koli od teh določil je izrecno zakonsko prepovedana in lahko pripelje do stroge kazni za kaznivo dejanje ali denarne kazni. Kršitelje se bo preganjalo v največji možni meri, ki jo dopušča zakon.

To obvestilo se nanaša na katero koli stran ali strani, ki so ali so lahko vključene in/ali povezane z Iscarjevim spletnim mestom, ne glede na to, ali so te strani označene z obvestilom o avtorskih pravicah (©) , obvestilom o trgovskih znamkah (™) ali obvestilom o registriranem patentu (®) . Prejem te HTML-strani ali katere koli strani, na kateri obstaja povezava s to stranjo, velja, da sprejmete te pogoje brez pridržkov.

Hiperpovezave 4

Na našem spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in virov. Ker ne moremo biti odgovorni za druga taka spletna mesta in ker nimamo nadzora nad nobenim od teh spletnih mest, vključno z, vendar ne omejeno na njihovo vsebino, s tem priznavate in se strinjate, da Iscar ni in ne bo veljal za odgovornega za druga taka spletna mesta, vključno, brez omejitve, z njihovo razpoložljivostjo, vsebino, vrsto storitev, ki jih ponujajo, reklamiranjem in/ali proizvodi, ki jih ponujajo, in obliko. Prav tako priznavate in se strinjate, da nismo in ne bomo veljali za odgovorne ali zavezane, neposredno ali posredno, za kakršno koli škodo in/ali izgubo, naj si bo finančna ali ne, povzročena ali domnevno povzročena zaradi ali v zvezi z uporabo ali zaupanjem v zvezi s kakršno koli vsebino, blagom ali storitvami, ki so na voljo na teh spletnih straneh ali virih ali preko njih.

Poleg tega priznavate tudi, da Iscar ni in ne bo veljal za odgovornega ali zavezanega glede točnosti, zakonitosti, spodobnosti, avtorskih pravic, skladnosti, razpoložljivosti katerih koli gradiv, ki jih vključujejo ali na katere se nanašajo ta druga spletna mesta, ali iz kakršnega koli drugega vsebinskega vidika teh drugih spletnih mest. Vključitev teh povezav ne pomeni, da je Iscar odobril to spletno mesti in ne pomeni nobene povezave z upravljavci teh spletnih mest in virov.

Brez odstopanja od splošnosti predhodno navedenega se izrecno zavezujete in strinjate, da ne boste ustvarili nobenih neposrednih ali posrednih povezav do našega spletnega mesta, ne da bi prej pridobili našo pisno odobritev.

Točnost in dostop

Vse informacije, kar vključuje, brez omejitev, podatke, slike, specifikacijo in imena, ki jih vsebuje to spletno mesto, nenehno pregledujemo in posodabljamo v skladu z najnovejšim stanjem razvoja in najnovejšimi publikacijami. Kljub nenehnemu skrbnemu pregledovanju točnosti teh strani NE moremo pod nobenimi pogoji zagotoviti točnosti, razpoložljivosti in dostopa do katerih koli storitev in/ali katerega koli dela informacij, ki jih vsebuje ali ki so navedene na tem spletnem mestu in/ali na kateri koli njegovih strani. Ne prevzemamo odgovornosti ali zaveze zaradi opustitve ali napak, ki se lahko pojavijo, in ne moremo zagotoviti razpoložljivosti storitve v katerem koli določenem času. Ne moremo jamčiti, da je vsak opis, ki ga vsebujejo informacije na našem spletnem mestu, v vsakem času točen ali bo točen, natančen, pravilen ali celovit, prav tako tudi ne moremo zagotoviti popolne zanesljivosti informacij, ki jih vsebuje to spletno mesto. Ker je uporaba tega spletnega mesta na vašo lastno odgovornost, vas spodbujamo k uporabi vseh možnih sredstev in previdnostnih ukrepov, da bi premagali katere koli od navedenih faktorjev.

Varnost

Na žalost ni mogoče za noben prenos podatkov preko interneta jamčiti, da je 100-odstotno zanesljiv. Ne moremo zagotoviti ali jamčiti varnosti in zaščite informacij, ki jih pošiljate preko interneta, vsako informacijo, ki nam jo posredujete, pošiljate na lastno odgovornost. Ne glede na to bomo vse informacije, ki jih bomo morda dobili od vas, vzdrževali in uporabljali v skladu z našo Izjavo o zasebnosti, in na način, ki ščiti in varuje vašo zasebnost.

Če se tako počutite varneje, se lahko vedno obrnete na Iscarjevega lokalnega pooblaščenega distributerja, namesto da nam pošiljate vaše informacije preko interneta.

IZJAVA O NEPREVZEMANJU ODGOVORNOSTI/OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ČEPRAV SE USTREZNO TRUDIMO, DA BI BILI PODATKI NA NAŠEM SPLETNEM MESTU TOČNI IN AŽURNI TER DA BI OMOGOČILI NEMOTENO IN VARNO DELOVANJE TEGA SPLETNEGA MESTA, NE JAMČIMO IN NA NOBEN NAČIN V ZVEZI S TEM SPLETNIM MESTOM NE OBLIKUJEMO KAKRŠNE KOLI IZJAVE ALI NAVEDBE GLEDE NJEGOVE TOČNOSTI IN/ALI KVALITETE IN/ALI PRIMERNOSTI IN/ALI AŽURNOSTI IN/ALI DOSTOPNOSTI IN/ALI RAZPOLOŽLJIVOSTI IN/ALI CELOVITOSTI IN/ALI ZANESLJIVOSTI IN/ALI PRAVILNOSTI PODATKOV ALI KATEREGA KOLI DELA TEGA SPLETNEGA MESTA ALI PROIZVODOV ALI KATERIH KOLI DRUGIH MATERIALOV IN/ALI STORITEV PREKO TEGA SPLETNEGA MESTA (V NADALJNJEM BESEDILU: “VSEBINA”).

NE JAMČIMO ALI TRDIMO, DA JE/BO TO SPLETNO MESTO IN/ALI NJEGOVA VSEBINA NA VOLJO V KATEREM KOLI DOLOČENEM ČASU ALI LOKACIJI; PRAV TAKO NE ZAGOTAVLJAMO, DA BODO POMANJKLJIVOSTI ALI NAPAKE POPRAVLJENE ALI DA BO VSEBINA BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. KER JE VSEBINA ZAGOTOVLJENA BREZ IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH JAMSTEV KAKRŠNE KOLI VRSTE, SE NE SMETE ZANESTI NA KATERI KOLI DEL VSEBINE, KOT JE PREDHODNO OPREDELJENA. TO SPLETNO MESTO IN NJEGOVO VSEBINO, KOT JE PREDHODNO OPREDELJENA, PONUJAMO NA OSNOVI STANJA, KAKRŠNO JE IN KAKOR JE NA VOLJO, UPORABLJATE PA GA LAHKO OB UPOŠTEVANJU VSEH POGOJEV UPORABE IN NA LASTNO ODGOVORNOST.

ISCAR, NJEGOVE FILIALE, PODRUŽNICE, ZAPOSLENI, DISTRIBUTERJI, DIREKTORJI IN ZASTOPNIKI NISO IN NE BODO ODGOVORNI ZARADI KAKRŠNIH KOLI NAPAK ALI OPUSTITEV ALI VKLJUČITVE KAKRŠNEGA KOLI MATERIALA V VSEBINO ALI PONUDBO ALI DOBAVO ALI ZARADI KAKRŠNE KOLI OBLIKE IZGUBE ALI ŠKODE, KAKOR KOLI OPREDELJENE (VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITVE, FINANČNO, POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, POSTRANSKO, PREDVIDLJIVO, NEPREDVIDLJIVO IN/ALI EKZEMPLARIČNO ŠKODO), KI JE LAHKO POSLEDICA ALI JE LAHKO KAKO DRUGAČE POVEZANA S TEM SPLETNIM MESTOM ALI NJEGOVO VSEBINO.

IZRECNO NE PRIZNAMO IN ZANIKAMO KAKRŠNA KOLI IN VSA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM GLEDE UPORABNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN/ALI NEKRŠITVE V ZVEZI S STORITVAMI IN/ALI VSEBINO IN/ALI KAKRŠNO KOLI ZADEVO, KI JE ALI BI LAHKO BILA DRUGAČE POVEZANA S TEM SPLETNIM MESTOM. TA IZLOČITEV VELJA, NE GLEDE NA TO, ALI DOMNEVNA ODGOVORNOST TEMELJI NA POGODBI, KRŠITVI, ZANEMARJANJU, POLNI OSEBNI ODGOVORNOSTI ALI NA KAKRŠNI KOLI DRUGI OSNOVI, NE GLEDE NA TO, ALI JE BIL ISCAR IN/ALI KATERA KOLI OD NJEGOVIH FILIAL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE ALI IZGUBE.

IZRECNO SE STRINJATE, DA NE BOSTE POSREDOVALI ALI NAVEDLI NOBENEGA ZAHTEVKA V ZVEZI Z JAMSTVOM, KI NI IZRECNO NAVEDENO V TEJ POGODBI, PRAV TAKO TAKO JAMSTVO NE BO VELJAVNO. KER NEKATERA SODSTVA NE PRIZNAVAJO IZLOČITVE ALI OMEJITVE RAZLIČNIH VRST ŠKODE, SE ISCARJEVA NAJVEČJA ODGOVORNOST PRI TEH SODSTVIH OMEJI IN NE PRESEGA MINIMALNEGA OBSEGA ODGOVORNOSTI, ZAKONSKO DOLOČENEGA IN/ALI DOVOLJENEGA V TEH SODSTVIH.

OPROSTITEV CIVILNE/MATERIALNE ODGOVORNOSTI

ISCAR IN NJEGOVE PODRUŽNICE, FILIALE, DIREKTORJE, DISTRIBUTERJE, ZASTOPNIKE IN ZAPOSLENE BOSTE ODVEZALI ODGOVORNOSTI IN/ALI JIH ODŠKODOVALI TER ZAŠČITILI PRED ZAHTEVAMI, ODGOVORNOSTJO ALI ZAHTEVKI, VKLJUČNO S SMISELNIMI ODVETNIŠKIMI HONORARJI V ZVEZI Z VAŠO UPORABO IN/ALI MATERIALI ALI INFORMACIJAMI, KI JIH POSREDUJETE ALI DRUGAČE PRENAŠATE PREKO TEGA SPLETNEGA MESTA IN KI SO LAHKO REZULTAT ALI SO POVEZANI Z VAŠIM NEPRIMERNIM POSLOVANJEM ALI UPORABO ALI ZLORABO TEGA SPLETNEGA MESTA. BREZ ODSTOPANJA OD VAŠE DOLŽNOSTI, DA ODVEŽETE ODGOVORNOSTI IN/ALI ODŠKODUJETE ISCAR TUDI V KAKRŠNEM KOLI PRIMERU KRŠENJA TEH POGOJEV UPORABE, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO IZVAJANJA POPOLNEGA NADZORA NAD IZKLJUČNO OBRAMBO IN RAVNANJEM V KAKRŠNI KOLI ZADEVI, KI JE PREDMET OPROSTITVE CIVILNE/MATERIALNE ODGOVORNOST Z VAŠE STRANI, V PRIMERU KATERE SE ZAVEZUJETE, DA BOSTE V CELOTI SODELOVALI Z ISCARJEM IN DA BOSTE DELOVALI V SKLADU Z ISCARJEVIMI PRAVNIMI NASVETI PRI VZTRAJANJU PRI RAZPOLOŽLJIVI OBRAMBI IN UPRAVLJANJU RAZPOLOŽLJIVE OBRAMBE.

Mednarodna uporaba

Iscar s tem ne navaja, da so kakršni koli materiali in/ali storitve in/ali vsebina, kot so predhodno opredeljeni, na tem spletnem mestu, na voljo ali so lahko na voljo ali ustrezni na področjih zunaj [IME VAŠE DRŽAVE]. Vse storitve in/ali vsebina tega spletnega mesta, vključno z vsemi proizvodi, ki jih lahko kadar koli ponujamo, ponujamo izključno na osnovi domačih in lokalnih transakcij. Izrecno priznavate in se strinjate, da vam bo kateri koli proizvod in/ali storitev, ki ga boste morda naročili od Iscarja, če se Iscar odloči, da ga bo zagotovil, zagotovljen s strani in preko Iscarjevega lokalnega zakonitega predstavnika v [IME VAŠE DRŽAVE]. Vsaka taka transakcija, posel, nakup ali storitev predstavlja lokalen posel in trgovino, ki se bo izvajala in izvrševala ob upoštevanju Pogojev prodaje (Terms and Conditions of Sale), ki so navedeni v nadaljevanju, in v skladu z vsemi ustreznimi in veljavnimi določili lokalnih zakonov v določeni državi. Za prikaz Pogojev prodaje (Terms and Conditions of Sale) kliknite tu.

Dostop do tega spletnega mesta in/ali uporaba njegove vsebine na področjih, kjer so take dejavnosti nezakonite, nista dovoljena. Dostop in uporaba v nasprotju s tem določilom je na vašo lastno odgovornost in je predmet vaše izključne odgovornosti, da ravnate v skladu z lokalnimi zakoni.

Izbira prava in forum

Te pogoje uporabe urejajo zakoni države Izrael, tolmačijo se na osnovi zakonov države Izrael. Izrecno se strinjate, da je edina in izključna sodna pristojnost v zvezi s kakršnim koli zahtevkom ali sporom, do katerega bi prišlo zaradi teh pogojev uporabe ali v zvezi z njimi ali zaradi vaše uporabe tega spletnega mesta pristojno sodišče in instanca v državi podjatja Iscar Ltd., kjer se taki zahtevki izključno vložijo. Poleg tega se izrecno strinjate in se predajate izvajanju osebne sodne pristojnosti takega sodišča/instance zaradi pravdanja v zvezi s takim zahtevkom ali sporom.

Neustrezno poslovanje, neustrezna uporaba in povzročanje motenj

Odgovorni ste za kakršno koli neustrezno poslovanje in/ali gradiva, ki jih namestite ali prenesete na spletno mesto ali preko njega, in ne boste uporabljali tega spletnega mesta in/ali katerih koli storitev, ki so na voljo na tem spletnem mestu, za ponujanje, pošiljanje, distribuiranje, povezave ali pridobivanje vsebine ali materialov, kar (i) povzroča ali lahko povzroča kršenje kakršnega koli zakona, predpisa, pogodbe ali načina obnašanja, ki je primeren za online obnašanje in za uporabnike svetovnega spleta; in/ali (ii) je ali je lahko nezakonito, zavajajoče, nekorektno, necelovito, škodljivo, strašljivo, nadlegujoče, žaljivo, obrekljivo, neustrezno, nasilno, nespodobno, pornografsko, škodljivo za dobro ime ali krši ali lahko krši zasebnost drugih; in/ali (iii) krši ali lahko krši pravice do intelektualne lastnine ali druge pravice drugih; in/ali (iv) vsebuje ali lahko vsebuje viruse ali druge računalniške datoteke ali programe, ki so bili izdelani z namenom ali so namenjeni, da ali da lahko povzročajo motnje, poškodujejo, ovirajo ali omejujejo delovanje katerega koli dela tega spletnega mesta in/ali katere koli opreme ali programske opreme; in/ali (v) prekinjajo ali ovirajo ali lahko prekinjajo ali ovirajo delovanje tega spletnega mesta; in/ali (vi) uporabo ali mogočo uporabo s strani nepooblaščenih oseb, za kakršen koli drug namen kot ta, ki je v skladu s temi pogoji uporabe.

Sprejem naročil in podpisi

Vsebina in storitve, ki so na voljo na tem spletnem mestu, so ponujene na osnovi upoštevanja vseh Pogojev prodaje in v skladu s temi pogoji uporabe. Za vsa elektronska naročila, ki jih posredujete in/ali pošljete na tem spletnem mestu ali preko njega, na osnovi vašega uporabniškega imena, velja, da so sprejeta, če jih je Iscar prejel in odobril. Pridržujemo si pravico, da se obrnemo na vas preko elektronske pošte, telefona, pošte ali na kakršen koli drug smiseln način, da bi preverili vašo identiteto, razčistili vaše naročilo, se pogovorili glede pogojev plačila, preverili vaš želeni naslov dobave in želeni način dobave in v zvezi s čimer koli, kar zadeva vaše naročilo.

Izrecno se strinjate z nastankom pravno zavezujoče pogodbe o prodaji in/ali storitvah, sklenjene med vami in Iscarjem, po prejemu vašega naročila ali vaših naročil, če sprejmemo, odobrimo in potrdimo to naročilo ali ta naročila na osnovi izdaje odobritve naročila z referenčno številko, ki je podobna številki vašega naročila. Če se naša odobritev naročila nanaša zgolj na en del vašega naročila, postane pogodba med vami in nami veljavna samo v zvezi z delom vašega naročila, ki smo ga sprejeli in odobrili. Vaše naročilo ali vaša naročila lahko v celoti ali deloma zavrnemo ali odobrimo, kakor se nam zdi ustrezno, in svoje odločitve nismo obvezani utemeljiti. Če se odločimo, da odobrimo le del vašega naročila ali vaših naročil, nimate pravice, da bi vložili zahtevek in/ali reklamacijo, prav tako tudi nimate pravice do kakršne koli rešitve zahtevka v zvezi s tistim delom naročila, ki ga nismo odobrili.

Izrecno opuščate in se vnaprej odrekate zahtevi, da naročila, dobljena od vas, ki smo jih potrdili, niso predstavljala ponudbe, ki ste nam jo poslali, ali da med vami in Iscarjem ni bila sklenjena pogodba med drugim, ker ni podpisa in/ali ni posebnega obvestila o sprejemu.

Ločljivost in vključenost

Ta pogodba pomeni celotno pogodbo med vami in Iscarjem v zvezi s tem spletnim mestom in njegovo vsebino, kot je predhodno opredeljena. Njeni celotni pogoji uporabe nadomeščajo in izničijo katera koli in vsa predhodna ali hkratna pogajanja, navedbe in predloge (naj si bodo ustne, pisne, elektronske ali kakršne koli druge) med vami in Iscarjem.

Če katero od določil teh pogojev uporabe velja za neveljavnega ali ga druga%© IMC International Metalworking Companies B.V. All Rights Reserved [April 2018]